Hier ben je:

Bestuurskantoor

De schooldirecteuren worden ondersteund door het bestuurskantoor. Op het bestuurskantoor zijn, naast de bestuurder, de volgende personen werkzaam:

Bestuursecretariaat:
Eveline van Maaren

Stafmedewerkers:
Drs. Carla van Paridon, (Onderwijs & Kwaliteit)
Cindy Kruydenhof RA (Controller)
Siska Plantinga (P&O adviseur)
Byke Monsma BC BBA  (Huisvesting & Facilitaire zaken)

Barbara Motel (Verzuimregisseur, tijdelijk voor één jaar extern ingehuurd)

Administratie: 
Petra Benner ( sr. personeeladministrateur)
Petra Slagt (personeels- en salarisadministratie)
Renée Speelman (financiële administratie)
Lillian de Boer (financiële administratie)
Barbara Lenz (Leerlingenadministratie)

Opleiden in de school:
Carla Janson
Print
Onze scholen
De Pioniers
De Westwijzer
De Zwaluw
Jan Hekman
Kindcentrum Mio Mondo
Kindercampus King
Michiel de Ruyter
Montessorischool De Linde
Piet Hein
SBO De Schakel
SBO Wending