Hier ben je:

Amsteltaal

Taalonderwijs aan nieuwkomers

Voor kinderen van ouders die kort geleden in ons land zijn komen wonen en dus nog geen Nederlands beheersen, heeft Amstelwijs zgn. "Nieuwkomersklassen".

Kinderen v.a. 6 jaar die op één van onze scholen zijn aangemeld en ingeschreven, krijgen het eerste jaar les in onze nieuwkomersklassen. Daar krijgen ze in een kleine groep intensief Nederlands taalonderwijs. Na afloop van dat jaar vervolgen de kinderen het onderwijs weer op de school in de wijk waar ze door de ouders zijn aangemeld en ingeschreven. 

Meer info : www.amsteltaal.nl | Beleidsplan Amsteltaal
Print
Onze scholen
De Pioniers
De Westwijzer
De Zwaluw
Jan Hekman
Kindcentrum Mio Mondo
Kindercampus King
Michiel de Ruyter
Montessorischool De Linde
Piet Hein
SBO De Schakel
SBO Wending