Hier ben je:

Strategisch beleid

In de periode maart 2013 tot september 2013 heeft Amstelwijs het Strategisch Beleidsplan voor de komende vier jaar opgesteld (2013 - 2017). Dit Strategisch Beleidsplan heeft als inhoud twee belangrijke items. Allereerst worden de 'leidende principes' beschreven. Daarin wordt beknopt en helder weergegeven hoe er binnen Amstelwijs wordt gewerkt. Vervolgens worden de 5 thema's benoemd waaraan Amstelwijs in de komende periode extra aandacht geeft.

Momenteel (2013 - 2017) werkt Amstelwijs aan de volgende 5 thema's:

1. Een professionele cultuur
2. Ambitieus, hoogwaardig, opbrengstgericht, talentgedreven Passend Onderwijs
3. Duurzaam personeelsbeleid
4. Leren van elkaar, Continuous Improvement
5. Betrokken ouders
Print
Onze scholen
De Pioniers
De Westwijzer
De Zwaluw
Jan Hekman
Kindcentrum Mio Mondo
Kindercampus King
Michiel de Ruyter
Montessorischool De Linde
Piet Hein
SBO De Schakel
SBO Wending