Opleiden in school

Alle scholen van Amstelwijs zijn een opleidingschool voor pabostudenten en ROC studenten Onderwijsassistent. Tussen de HvA DOO (domein onderwijs en opvoeding) en Amstelwijs bestaat een samenwerkingsverband, maar studenten van andere Pabo's zijn ook welkom.
Op de scholen worden de studenten tijdens hun stage begeleid en beoordeeld door leerkrachten (mentoren) die daar werkzaam zijn. 
Het cijfer over de stageperiode (studiepunten) wordt gegeven door de opleiders in school, die bovenschools de supervisie hebben over de stageperiode van de student.
De studenten zijn verplicht een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Deze verklaring wordt door de stichting Amstelwijs aan de student vergoed.
Het leerproces tijdens de stageperiode wordt door de student vastgelegd in een zelfevaluatie aan de hand van het eerste, tweede of derde jaars competentieprofiel uit het begeleidings- en beoordelingsinstrument van Amstelwijs. 

Onderaan deze pagina kunnen de studenten de diverse formulieren t.b.v. hun stage en de begeleiding downloaden.
 
Opleiders in de school:
Carla Janson, c.janson@amstelwijs.nl, coördinator opleiden in school
tel.nr.: 020 - 426 24 71 / 06 - 30 74 23 78
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag

Niels Poland, n.poland@amstelwijs.nl, tel.nr.: 020 - 426 24 73 / 06 - 23 00 23 65
Aanwezig op maandag t/m donderdag

Wendy Ruijter, w.ruijter@amstelwijs.nl, 020 - 426 24 71 / 06 - 55 87 37 78
Aanwezig op dinsdag en donderdag

Joyce Oosterbeek, j.oosterbeek@amstelwijs.nl, 020 - 426 24 71 / 06 - 18 43 79 45

Aanwezig op dinsdag en donderdag

Documenten:
Formulier reflectie lesbezoek PABO
Formulier reflectie lesbezoek ROC
Gedrags en omgangscode
Flyer stagiaires