Hier ben je:

Opleiden in school

VACATURE OPLEIDER IN SCHOOL


Alle scholen van Amstelwijs zijn een opleidingschool voor pabostudenten en ROC studenten Onderwijsassistent. Tussen de HvA DOO (domein onderwijs en opvoeding) en Amstelwijs bestaat een samenwerkingsverband.Studenten van andere Pabo's zijn ook welkom.
Op de scholen worden de studenten tijdens hun stage begeleid en beoordeeld door leerkrachten (mentoren) die daar werkzaam zijn. 
Het cijfer over de stageperiode (studiepunten) wordt gegeven door de opleider in school, die bovenschools de supervisie hebben over de stageperiode van de student.
De studenten zijn verplicht een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen, net als het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel van Amstelwijs. Deze verklaring wordt door de stichting Amstelwijs aan de student vergoed.
Het leerproces tijdens de stageperiode wordt door de student vastgelegd in een zelfevaluatie aan de hand van het eerste, tweede of derde jaars competentieprofiel uit het begeleidings-en beoordelingsinstrument van Amstelwijs. 

Onderaan deze pagina kunnen de studenten de diverse formulieren t.b.v. hun stage en de begeleiding downloaden.
 
Coördinerend opleider in de school:

Carla Janson, c.janson@amstelwijs.nl, aanwezig op de dinsdag, woensdag en donderdag,
tel.nr.: 020 - 426 24 71, / 06 - 30 74 23 78, Niels Poland, n.poland@amstelwijs.nl, tel.nr.: 020 - 426 24 73 / 06 - 23 00 23 65 en Cilia Verheggen, c.verheggen@amstelwijs.nl tel.nr.: 06 - 52 64 89 20.


Documenten:
Formulier reflectie lesbezoek PABO
Formulier reflectie lesbezoek ROC
Flyers scholen voor stagiaires
Opleiden in de school
Gedrags en omgangscode
Print
Onze scholen
De Pioniers
De Westwijzer
De Zwaluw
Jan Hekman
Kindercampus King
Michiel de Ruyter
MKC Mio Mondo
Montessorischool De Linde
Piet Hein
SBO De Schakel
SBO Wending