Bestuur

 

 
Het bestuur is als wettelijk en statutair bevoegd gezag van de scholen van de stichting eindverantwoordelijk.
Amstelwijs kent een éénhoofdig college van bestuur.
De voorzitter is: H. van Velzen
info@amstelwijs.nl; 020 - 426 24 60
 
Visie