Hier ben je:

Nieuwbouw voor scholen Amstelwijs (update)

01 januari 2016
Scholen van Amstelwijs hebben een nieuw en modern schoolgebouw met een fris binnenklimaat.
De huidige stand van zaken met betrekking tot onze nieuwbouwprojecten is:

Kindercampus KING
De Martin Luther King heeft per 1 januari 2015 een nieuwe naam gekregen en heet nu Kindercampusking. Begin 2015 is het nieuwe, prachtige en ruime gebouw in gebruik genomen. Inmiddels is ook de buitenruimte ingericht. De kindercampus beschikt over heel veel faciliteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar: naast groepslokalen en kinderopvangruimtes is er een gymzaal, een voetbalkooi, een sfeervolle tuin voor de kleuters, dakterassen waar in de buitenlucht les kan worden gegeven, enz.

Montessori Kindcentrum Mio Mondo
Op 1 april 2015 heeft de school een prachtig nieuw gebouw in gebruik genomen. Een prachtige blikvanger aan de binnenkant is de aula met podiumtrap. In het gebouw zijn zowel lokalen voor kinderopvang en onderwijs en een gymlokaal. De nieuwe school is  omgeven door een buitenterrein dat "natuurlijk spelen" mogelijk maakt en stimuleert.

Michiel de Ruyter
Het nieuwe gebouw van de school was al weer te klein geworden. Begin 2015 is de school uitgebouwd, zodat er nu voldoende ruimte is voor alle kinderen en we geen dependance hoeven te openen. Aan het aantal leerlingen dat we toelaten op de school is een maximum gesteld, zodat de school ook in de toekomst geen dependance hoeft te openen.

Jan Hekmanschool
Dit prachtige gebouw is vijf jaar geleden in gebruik genomen, maar er waren klachten over het binnenklimaat. In de zomer van 2015 is door de eigenaar van het gebouw (woningbouwvereniging Eigen Haard) een geheel nieuwe klimaatinstallatie aangelegd die de lucht ververst en koelt. Eigen Haard heeft kosten noch moeite gespaard en de leerlingen profiteren nu van de aangebrachte klimaatinstallatie die zomer en winter voor een aangenaam binnenklimaat zorgt. 

De Linde
In november 2015 is de school verhuisd naar de nieuwbouw.  We zijn er trots op dat dit gebouw binnen omze stichting het eerste gebouw is met zonne-energie en LED-verlichting. Het gebouw biedt ruimte aan school én opvang. Het gebouw is zo ontworpen dat de leerlingen binnendoor naar de gymzaal kunnen lopen en er is een professioneel uitgeruste speelzaal annex aula in de school.

Piet Hein
De gemeente heeft maar liefst 6,9 miljoen euro ter beschikking gesteld voor renovatie en nieuwbouw. Deze wordt in twee fases uitgevoerd:
1. Renovatie en uitbreiding van het gebouw aan de Wibautlaan 46.
2. Sloop en nieuwbouw op Schaepmanlaan 2
De Piet Hein is een grote school met veel leerlingen. Deze komen dus niet in één 'megagebouw', maar verspreid over twee gebouwen. In één gebouw komen de bovenbouwgroepen en in het andere gebouw de onderbouwgroepen.

  SBO Wending en De Schakel
Het gebouw van De Schakel wordt gerenoveerd. Tevens wordt er dan een nieuwe vleugel aangebouwd. In deze vleugel wordt SBO Wending gevestigd. Beide SBO-scholen zitten dan onder één dak, waardoor er goed samengewerkt kan worden.

 
Print
Onze scholen
De Pioniers
De Westwijzer
De Zwaluw
Jan Hekman
Kindcentrum Mio Mondo
Kindercampus King
Michiel de Ruyter
Montessorischool De Linde
Piet Hein
SBO De Schakel
SBO Wending